Lednicko-valtickým areálem

14 Lis 2010 vložil Penzion Na Lednické do rubriky Hlohovec, Lednice, Lednicko-valtický areál, Valtice

Historie zámeckého parku souvisí s dějinami zámku. Z velké klasicistní úpravy, uskutečněné na sklonku 18. století, zachoval se minaret postavený v maurském slohu knížecím architektem Josefem Hardtmuthem v letech 1797 až 1802. Technicky neobyčejně odvážná věž minaretu, postavená z pískovcových kvádrů na základech ztužených pilotami a roštem, vysoká 59,39 m, je v dolní části obklopena čtyřbokou budovou pavilónu, nesenou dvanácti arkádami. Salóny v poschodí pavilónu jsou vyzdobeny maurskými ornamenty.

Na počátku romantické přestavby parku vznikl na jeho východní straně roku 1807 v ohbí Dyje Janův hrad, postavený rovněž podle návrhu architekta Hardtmutha. Je to časně romantická stavba, zbudovaná v podobě zříceniny jako lovecký zámeček pro odpočinek panstva při lovech na černou zvěř. Hrádek skrývá za průčelní zdí pobořeného čtverce hradeb patrovou budovu s velikým rytířským sálem a v trupech čtyř nárožních věží salónky, spojené navzájem ochozem, založeným na arkádové přizdívce ve výši podlahy patra. Z téže doby je i Římský vodovod na cestě k minaretu, který kdysi z koryta, skrytého v koruně polozřícené arkádové architektury, chrlil vodu do velkého rybníka parku. Nejmladší zachovanou stavbou vnitřního zámeckého obvodu je Wingelmůllerova Maurská vodárna pod dyjským jezem.

Širší okolí lednického parku, bažinaté a častými záplavami postihované, bylo upravováno již na sklonku středověku. Kolem roku 1600 byly založeny tři velké rybníky, roku 1715 zahájena stavba lednicko-valtické silnice, vroubené stromořadími, která se stala osou obrovského přírodního parku. Po obvodu rybníků Hlohoveckého, Prostředního a Mlýnského vznikly v období klasicismu a romantismu pavilóny, zámečky a pomníky, které se většinou dodnes zachovaly.

Pokud hledáte ubytování v blízkosti těchto skvostů, navštivte penzion Na Lednické, ubytování v apartmánech.

Na severozápad od zámku stojí na břehu Dyje kamenný obelisk z roku 1798 na památku míru, uzavřeného mezi Francií a Rakouskem roku 1797 v Campo Formio. Při téměř celodenní procházce kolem rybníků spatříme nad Mlýnským rybníkem empírový Apollónův chrámek od vídeňského architekta Josefa Kornháusela z roku 1817, postavený v dórském slohu v podobě otevřené sloupové předsíně s hranolovou nástavbou, zaklenutou rovněž otevřenou půlkopulí a nesoucí vyhlídkovou terasu. Na výšině za chrámkem stojí Nový dvůr, rozlehlá hospodářská budova s arkádovou ohradní zdí, uprostřed přerušenou pozoruhodnou válcovou stavbou koníren. Za Novým dvorem v lese byla roku 1855 podle návrhu Jiřího Wingelmůllera postavena novogotická kaple, trojboká, hrotitými arkádami otevřená stavba s kamennou přílbou, kryjící oltář se sochou sv. Huberta.

Na zpáteční cestě k Prostřednímu rybníku setkáme se s půlkruhovou kolonádou Tří Grácií od architekta Jana Karla Engela z roku 1825. Zdobí ji sochy Múz a svobodných umění, umístěné ve výklencích vnitřního líce obvodové zdi; uprostřed půlkruhu stojí na válcovém podstavci sousoší Tří Grácií od Leopolda Kieslinga. Vracejíce se na starou lednicko-valtickou silnici, spatříme v dálce nad hladinou Hlohoveckého rybníka empírový Hraniční zámeček z roku 1816 s třemi altánovými nástavbami přízemní terasy. Napravo na břehu Prostředního rybníka stojí Kornháuselův Rybniční zámeček, elegantní patrová stavba s tympanony v obou průčelích z roku 1816.

  • Ubytování Hlohovec

    Hledáte ubytování na Jižní Moravě? Rodinný penzion Na Lednické je určen všem kteří chtějí prožít dovolenou nebo víkend v příjemném prostředí. Penzion Na Lednické, je nedaleko nejnavštěvovanějšího zámku v České republice. Ubytování najdete v obci Hlohovec, která se nachází přímo ve středu LVA. Navštivte Lednicko-valtický areál, nejromantičtější místo na Jižní Moravě. Těšíme se na Vaši návštěvu.

  • Kam na výlet

  • Napište nám

© 2018 Penzion, apartmány. Ubytování Hlohovec. | Penzion Na Lednické, ubytování v apartmánech.